westrijdregelement technoboost Tielt

TECHNOBOOST TIELT
WEDSTRIJD 20 FEBRUARI 2020

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door RTC West-Vlaanderen, Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor RTC West-Vlaanderen, en niet voor Facebook.
 3. Deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Medewerkers van RTC West-Vlaanderen zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. RTC West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens RTC West-Vlaanderen.
 8. Deelnemers moeten in België wonen.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpagina, namelijk een kart arrangement voor 5 personen met een blik achter de schermen. Datum te bepalen in overleg. Vervaldatum: 22/02/2021.
 10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op de technoboost facebookpagina.
 11. Om als prijswinnaar in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat de potentiële winnaar zich laat fotograferen op stand 20 op technoboost Tielt op 22 februari 2020 in de Europahal in Tielt.
 12. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 1 criteria: de foto met de meeste likes op de technoboost facebookpagina.
 13. De prijs wordt overhandigd aan één van de getagde personen op de winnende foto.
 14. De wedstrijd op facebook start vanaf zondag 23 februari 2020 wanneer het fotoalbum op de facebookpagina van technoboost geüpload wordt en loopt tot en met 11 maart 2020. De winnaar wordt bekend gemaakt op donderdag 12 maart 2020.
 15. RTC West-Vlaanderen en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 16. RTC West-Vlaanderen en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 17. RTC West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van RTC West-Vlaanderen, de omstandigheden dit vereisen. RTC West-Vlaanderen kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege RTC West-Vlaanderen.
 18. De gegevens die nodig zijn voor deelname en het versturen van herinneringen worden opgeslagen door RTC West-Vlaanderen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene verordening Gegevensbescherming van toepassing.
 19. De foto’s worden door RTC West-Vlaanderen niet opgeslagen. RTC West-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor het gebruik en/of verspreiding van de foto’s door derden. Enkel de winnende foto kan door de RTC gebruikt worden voor communicatieve doeleinden.
 20. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan RTC West-Vlaanderen om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.