Volta

Volta

Eén duidelijk aanspreekpunt, gecombineerde kracht, expertise, kennis en adviesverlening: Volta voorziet de sector van … elektrotechniek!

Volta is de nationale koepelorganisatie van de sectororganisaties die actief zijn in de wereld van de elektrotechniek. Volta wil haar partners ondersteunen met opleidingen, advies, strategisch onderzoek, infoavonden, uitbetalingen van aanvullende vergoedingen, …

Volta is ontstaan uit de samenwerking van Vormelek, Tecnolec en FBZ:

  • Vormelek is het centrum voor beroepsopleiding en vorming in de sector.
  • Tecnolec is het technologisch kenniscentrum (én erkend door de FOD Economie als gelijkgesteld collectief centrum).
  • En FBZ (Fonds voor Bestaanszekerheid) zorgt voor de betaling van sociale voordelen.

De drie organisaties worden bestuurd door de sociale partners (werkgevers en vakbonden) die in de sector actief zijn. Aan de kant van de werkgevers zijn dat Eloya, Fedelec, FEE en Nelectra. Aan vakbondskant gaat het om ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea en MWB-FGTB.

Deze drie juridische entiteiten opereren voortaan onder één noemer: Volta, kruispunt van elektrotechniek. Alles samen werkt Volta voor zo’n 5.000 ondernemingen in België, goed voor ongeveer 36.000 werknemers.

Wat doet Volta?

Volta versterkt werkgevers én werknemers in wat ze doen, door opleidingen en advies. Dat resulteert in beter geschoolde werknemers, helpt meer mensen aan een baan en zorgt voor meer competitieve ondernemingen.

Maar Volta omvat ook een kenniscentrum, dat zijn expertise (zowel op technisch als op reglementair vlak) met de sector deelt. Denk daarbij aan advies, nieuwsbrieven, presentaties, intern strategisch onderzoek, samenwerking met scholen en opleidingscentra, …

Ten derde garandeert Volta een correcte en stipte uitbetaling van alle aanvullende vergoedingen, premies, aanvullend sectorpensioen, …

Leer Volta kennen!

Ga naar de website