TOFAM West-Vlaanderen

TOFAM West-Vlaanderen

TOFAM West-Vlaanderen is het opleidings- en tewerkstellingsfonds voor arbeiders uit de metaalverwerkende sector.

TOFAM West-Vlaanderen werd in 1988 opgericht door Agoria voor de werkgevers, ACV-CSC-METEA, ABVV metaal en ACLVB voor de werknemer.

TOFAM West-Vlaanderen heeft, als paritair fonds van de metaal en technologische industrie, de opdracht om tewerkstelling en opleiding van de West-Vlaamse metaalarbeiders (PC 111) te bevorderen door het nemen van specifieke initiatieven en door het ondersteunen van aanwervings- en/of opleidingsinitiatieven.

Leer TOFAM West-Vlaanderen kennen!

Ga naar de website