TIELT Praktische informatie voor standhouders

LOCATIE
Het techniekevent gaat door in de Europahal, Gen. Maczekplein 5, 8700 Tielt

PROGRAMMA

  • donderdag 20 februari - 8u30 tot 15u10 : programma voor 10-14-jarigen
  • vrijdag 21 februari - 9u00 tot 16u00 : programma voor 16-18-jarigen
  • zaterdag 22 februari - 10u00 tot 13u00: programma voor ruim publiek

FORMULE ALL-IN EXPOSANT

  • Deelname kan enkel voor de volledige 3-daagse.
  • De deelnameprijs voor bedrijven bedraagt 500,00 euro.
    Wanneer uw bedrijf is aangesloten bij één van de deelnemende sectoren, dan is deelnemen gratis. De deelnameprijs wordt in dit geval bekostigd door het sectorfonds. Niet-commerciële partners kunnen ook gratis deelnemen.
    Na inschrijving ontvangt u een factuur van RTC West-Vlaanderen. Deze factuur dient 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 6 december.

In deze formule is volgende inbegrepen:
• nodige stand- en/of workshopruimte
• catering tijdens de drie dagen: lunch ’s middags en drank doorlopend
• vermelding op de technoboost website en in andere communicatiemiddelen zoals persbericht, digitale uitnodiging, social media ...
• gratis parking

STANDRUIMTE
• Een standaardstand heeft een oppervlakte van 12m2; 4m breed en 3m diep. De organisator zorgt voor de nodige tafels en stoelen op de stand. Elektriciteit (1 stopcontact of verlengkabel) en WIFI zijn voorzien. Wij raden u aan een extra verlengkabel en verdeelstekker mee te brengen.
• De exposant dient zelf en op eigen kosten de standruimte verder in te vullen. De invulling van de standruimte is volledig vrij.
• Indien u wenst af te wijken van de standaardafmetingen of uitrusting van de stand omwille van educatieve of praktische redenen, gelieve dit te vermelden bij het inschrijvingsformulier. De organisator neemt dan contact op met u om de mogelijkheden te bespreken.
• De exposant dient de standruimte zelf te gebruiken en mag de stand in geen geval geheel noch gedeeltelijk verder verhuren of kosteloos ter beschikking stellen aan derden, behoudens voorafgaande toestemming van de organisator.

BEDRIJFSLOGO & TEKSTJE
Om uw logo te laten opnemen in de communicatie dient dit digitaal bezorgd te worden via het online inschrijvingsformulier in de juiste bestandsformaten zowel voor drukwerk als voor de website:
• voor drukwerk (affiche, flyer): .eps of .pdf

In aanloop van het event zetten we onze partnerbedrijven graag even in de kijker. Een korte omschrijving/weetje van uw bedrijf + wat bijpassend beeldmateriaal kan u vóór 24 januari sturen naar valerie@technoboost.be

OPBOUW EN AFBRAAK STAND
De opbouw gebeurt op woensdag 19 februari tussen 13.00 en 17.00 uur.
Kleiner materiaal kan op donderdag 20 februari tussen 08.00 en 08.30 uur worden klaargezet.
De stand dient ontruimd te worden op zaterdag 22 februari na het beëindigen van de beurs om 13u tot uiterlijk 15u.

VERZEKERING
• De organisator beschikt over een BA-verzekering.
• De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van de goederen van de exposant of goederen van derden die zich voor, tijdens en na het evenement in de door hem ingenomen ruimte bevinden (tenzij in geval van bewezen fouten, die in oorzakelijk verband staan met de geleden en bewezen schade).
• De exposant dient, indien hij wenst, zelf in te staan voor de verzekering van de goederen die zich voor, tijdens en na het evenement in de door hem ingenomen ruimte bevinden. In geen geval sluit de organisator zelf een afzonderlijke diefstalverzekering af voor het evenement.

ANNULATIE
Bij annulatie van de deelname aan het evenement door de exposant, zal de exposant in alle gevallen het volledige factuurbedrag (incl. BTW) verschuldigd zijn.

INFORMATIE
Voor alle vragen en verdere informatie kunt u terecht bij Valerie Deleersnyder, projectcoördinator, via valerie@technoboost.be of 0485/60 16 80