RTC West-Vlaanderen

RTC West-Vlaanderen

De hele maatschappij heeft er belang bij dat het onderwijs en de bedrijfswereld goed op elkaar aansluiten en samen de beschikbare middelen delen, en dat het competentieniveau van schoolverlaters uit het technisch onderwijs beter wordt afgestemd op de instroombehoeften van de bedrijfswereld.

RTC West-Vlaanderen speelt hierin een heel belangrijke rol. Als provinciaal samenwerkingsplatform en aanspreekpunt tussen bedrijfswereld, onderwijs en diverse socio-economische actoren wil het de arbeidsmarkt verrijken en verbeteren. Niet enkel als doorgeefluik, financier of dirigent, maar als een echte facilitator die de verschillende partijen rond de tafel krijgt, op elkaar afstemt, met kennis van zaken professioneel advies geeft en hen stimuleert om niet enkel naar een gezamenlijk doel te streven, maar dit ook te bereiken: de aansluiting tussen bedrijfswereld en onderwijs optimaliseren.

Doelgroep

RTC West-Vlaanderen richt zich prioritair naar West-Vlaamse leerlingen en leerkrachten van de derde graad van het technisch en beroepssecundair onderwijs.

RTC staat voor samenwerken, delen en doen en zet vanuit deze visie zijn schouders mee onder technoboost.

Leer RTC West-Vlaanderen kennen!

Ga naar de website