POM West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen is het economisch agentschap van de Provincie West-Vlaanderen en voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie uit. Als POM is het onze missie om het ondernemerschap in onze provincie te versterken. We doen dit, in essentie, door samenwerking te stimuleren. Samenwerking tussen ondernemingen en kennisinstellingen, tussen sectororganisaties en lokale overheden, tussen opleidingscentra en middenveldorganisaties.

In onze werking focussen we op een aantal industriële clusters, waaronder de voedingsindustrie, de sector van de nieuwe materialen, de machinebouw, en de offshore windsector… Deze sectoren zijn belangrijke motoren voor onze West-Vlaamse economie, en als ontwikkelingsmaatschappij willen we ze koesteren, ze versterken en ze de nodige ondersteuning geven om te groeien en te blijven excelleren.

Bedrijven hebben het echter steeds moeilijker om technisch geschoolde werkkrachten te vinden. Dit remt hen in hun groeiplannen. Als POM zetten we daarom in op de promotie van technische jobs en opleidingen in de industrie. En ook hier is samenwerking de boodschap. Samen met een ruim netwerk van partners, waaronder de Provincie West-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen en de sectorfondsen Cobot, PlastiQ, Alimento, Tofam en Volta maken we werk van acties die de instroom van jongeren naar technische opleidingen, en van werkzoekenden naar technische vacatures in de sectoren moeten versterken. Om die reden zijn we dan ook een trotse partner van het project Technoboost.

Leer POM West-Vlaanderen kennen!

Ga naar de website.