Constructiv

Constructiv

Constructiv, een organisatie van en voor de bouwsector!

Constructiv is een samenwerkingsverband van dienstverlenende organisaties voor de bouwsector die vallen onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124). Daarin zijn zowel de werkgeversorganisaties van de bouw (Confederatie Bouw, Bouwunie en FeMa) als de werknemersorganisaties (AC V BIE, AC -ABVV en AC LVB) vertegenwoordigd.

Opleiding en toeleiding

Constructiv werkt hard aan het verbeteren van de instroom en het op peil houden van het competentieniveau van de werknemers in de bouwsector. Constructiv streeft naar duurzame tewerkstelling in de sector door:

  • Promotie en ondersteuning van bouwbedrijven en hun werknemers inzake competentie- en loopbaanbeleid
  • Promotie van opleidingen voor werkzoekenden die graag een loopbaan in de bouw zouden uitbouwen
  • Steun aan werkzoekenden op het vlak van toeleiding gedurende hun opleidingstraject en bij hun instroom in de sector

Welzijn op het werk

Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op bouwplaatsen. Zijn team van adviseurs is dagelijks actief op het terrein:

  • Bezoek van bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid •
  • Bouwplaatsbezoeken om aangepaste adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid te verstrekken
  • Organisatie van gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema's

Sociale voordelen

De sociale partners hebben een uitgebreid en modern sociaal statuut gecreëerd voor de arbeiders van de bouwsector en kent een brede waaier van aanvullende en bovenwettelijke sociale voordelen toe. De meeste van deze voordelen zijn bestemd voor bouwvakarbeiders.

  • Actieve arbeiders krijgen onder meer een 13de maand en een hospitalisatieverzekering en kunnen ook financiële steun krijgen als ze een hypothecaire lening aangaan
  • Arbeiders die werkloos of ziek zijn, kunnen een aanvulling op hun uitkering krijgen. Op het einde van de loopbaan krijgt elke bouwvakker via Pensio B van de sector een aanvullend pensioen
  • Familieleden van bouwvakarbeiders die een zwaar of dodelijk arbeidsongeval hebben gehad, worden financieel geholpen
  • Daarnaast ondersteunt Constructiv ook de werkgevers uit de bouwsector. Kleine ondernemingen krijgen bijvoorbeeld het gewaarborgd loon terugbetaald als een arbeider ziek wordt

Door samen naar buiten te treden, kan Constructiv bijdragen tot een beter imago voor de bouwsector, die een bijzonder aantrekkelijk gamma aan sociale voordelen en diensten biedt.

Meer info? www.constructiv.be

Interesse in onze nieuwe campagne? www.debouwkijktverder.be

Leer Constructiv kennen!

Ga naar de website