Cobot

Cobot vzw

Cobot is het sectoraal opleidingscentrum voor de werknemers uit de textielsector. In uitvoering van de C.A.O.’s afgesloten in de paritaire comités 120 en 214 zijn wij de motor van het vormings- en arbeidsmarktbeleid binnen onze sector. Wij organiseren en coördineren diverse opleidingsprojecten en assisteren textielbedrijven bij het implementeren van een methodiek van gestructureerd opleiden en kwaliteitsvol werkplekleren. We bieden dienstverlening aan rond werkbaar werk.

Wij assisteren de textielbedrijven bij hun zoektocht naar nieuwe medewerkers. Hiervoor hebben wij verschillende instroomactiviteiten, zoals vacaturewerking, werkzoekenden- en reconversieprojecten, jobhappenings.

Via een afgesloten sectorconvenant met de Vlaamse Overheid werken wij aan de afstemming onderwijs – arbeidsmarkt, waarbij wij in nauw contact staan met alle opleidingsactoren om jongeren toe te leiden en klaar te stomen voor een job in de textielindustrie.

Wij organiseren projecten rond competentiebeleid en evenredige arbeidsdeelname en diversiteit.

Leer Cobot kennen!

Ga naar de website