Afspraken en verwachtingen

Als leerkracht breng je de directie van jouw school op de hoogte van jouw deelname en van onderstaande afspraken en verwachtingen omtrent het project met de challenges van TECHNOBOOST, bestaande uit 6 uitdagingen rond techniek en technologie.
Er wordt voorrang gegeven aan klassen uit het 5de leerjaar en graadsklassen 5/6. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen andere klassen ook deelnemen.

Wat de school van TECHNOBOOST mag verwachten:

- Je ontvangt kosteloos een pakket met challenges rond verschillende onderwerpen: elektriciteit, mechanica, voedingsindustrie, textiel, chemie,….
Je ontvangt in de loop van het schooljaar:

  • 6 digitale lesfiches volgens de STEM-didactiek - De duurtijd van één uitdaging neemt 3 à 4 lesuren in beslag.
  • bijhorende lesdoelen en eindtermen
  • specifiek verbruiksmateriaal, waarvan wij vermoeden dat het in de klas of thuis niet voorradig is.
  • één joker waarmee je één uitdaging kan skippen

- Het lesmateriaal wordt via e-mail in volgorde bezorgd. Wanneer de eerste uitdaging is volbracht, krijg je de opdracht voor de tweede uitdaging, enz.

- Het verbruiksmateriaal voor uitdaging 1, 2 en 3 wordt bezorgd in de eerste week van oktober.
Het verbruiksmateriaal voor uitdaging 4, 5 en 6 wordt bezorgd begin januari.

- Bij het verzenden van de verbruiksmaterialen brengen we jullie via e-mail op de hoogte. Indien je niet alle materialen ontvangt binnen een afgesproken tijd, breng je technoboost zo snel mogelijk op de hoogte zodat we kunnen achterhalen wat er fout is gelopen.

- Aansprakelijkheid bij gebeurlijke ongevallen bij het gebruik van het materiaal is niet te verhalen, noch op TECHNOBOOST, noch op de partners in dit project, noch op organisaties die mee instaan voor de ontwikkeling en productie van het materiaal.

- Gedurende het schooljaar zijn we bereikbaar voor vragen en feedback over het project.
Bij problemen voorzien we ondersteuning op maat.

Wat technoboost van de school verwacht:

- De school is gelegen in West-Vlaanderen.

- Je engageert je als leerkracht om met je klasgroep gedurende het schooljaar 2021-2022 minstens 5 van de 6 uitdagingen te volbrengen aan de hand van het toegestuurde materiaal.

- Je doorloopt deze uitdagingen op eigen tempo maar vóór 30 juni 2022.

- Wanneer je door tijdsgebrek, organisatorische problemen of een andere reden een uitdaging niet kan uitvoeren, dan kan je een joker inzetten waarmee je deze uitdaging kan overslaan. Opgelet! Je krijgt slechts één joker!

- Wanneer je de uitdagingen in een projectweek of -dag wilt organiseren, breng je technoboost hiervan op de hoogte.

- Wanneer je de zes uitdagingen samen in één week wilt uitvoeren, zal je dit pas kunnen inplannen vanaf januari. (Omwille van de beschikbaarheid van het materiaal).

- Per uitdaging leg je de vorderingen vast in enkele foto’s, een filmpje, schetsen of een verslagje,… Je bezorgt dit aan technoboost.

- De school verleent toestemming aan TECHNOBOOST om het beeldmateriaal te publiceren en te gebruiken als verslaggeving van het project.

- Mocht je door onverwachte en uitzonderlijke omstandigheden de 6 uitdagingen toch niet (verder) kunnen volbrengen, breng je TECHNOBOOST op de hoogte. In dit geval bezorg je het reeds ontvangen materiaal terug aan TECHNOBOOST. Eventuele verzendings- of vervoerskosten hiervoor worden gedragen door de school.

- Indien de school het materiaal in dit geval toch wenst te houden, zal een vergoeding van 19,50 euro per leerling worden aangerekend.


Wanneer je nog vragen op opmerkingen hebt bij deze afspraken en verwachtingen, kan je contact opnemen met Valerie Deleersnyder – valerie@technoboost.be – 0485 60 16 80